Facturatie

Als de bevallings- en de zorggegevens zijn ingevoerd dan kan er worden gefactureerd. Bij wisseling van verzekering tijdens de zwangerschap worden de kosten gesplitst naar verzekeraar. Andere mogelijkheden binnen de debiteurenadministratie zijn het crediteren van facturen, het aanmaken van uitleenfacturen, aanmaken van aanmaningen en incassolijsten, invoeren van betalingen,het uitdraaien van overzichten.
Na het factureren kan er electronisch gedeclareerd worden bij zorgverzekeraars volgens de standaard die is opgesteld door Vektis. Het is mogelijk om te koppelen met financiële systemen.