ISK

Het Informatie Systeem Kraamzorg (ISK) is al ruim 20 jaar de toonaangevende software in de kraamzorg. ISK ondersteunt alle facetten binnen de kraamzorg met de nieuwste technieken. Van  het kraamzorgdossier tot aan kraamhotels.
ISK is een modern kraamzorginformatiesysteem  dat volledig is toegespitst op de informatiebehoefte van zowel een zelfstandige kraamzorgorganisatie, als een kraamzorgafdeling die onderdeel uitmaakt van een kruiswerk- of thuiszorgorganisatie. ISK is op dit moment al bij een groot aantal organisaties, variërend van klein tot zeer groot, operationeel. ISK bedient hiermee bijna 70% van de markt in Nederland, naar zeer grote tevredenheid van de betreffende organisaties, en in een zeer goede leverancier-klant-relatie bedient. Om de continuïteit voor de gebruikers van ISK te waarborgen zijn de eigendomsrechten van dit product ondergebracht bij de gebruikersvereniging ICT4Kraam, waar alle ISK gebruikende organisaties lid van zijn.Veel onderdelen binnen de kraamzorg zijn geschikt voor verregaande automatisering. Zoals bijvoorbeeld:

  • Het vastleggen en onderhouden van referentiegegevens;
  • gegevens van cliënten en kraamverzorgenden;
  • de registratie van gegevens van het zorgproces;
  • het plannen van de zorg en niet-zorg -activiteiten van de kraamverzorgenden;
  • Het registreren van de melding en inzet en het factureren van de geleverde kraamzorg.

Het systeem is modulair opgebouwd. Voor een meer uitgebreide omschrijving van ISK kunt u contact opnemen met FACET Informatisering.