Kraamhotel

Doel van de functionaliteit Kraamhotel is het kunnen administreren en financieel afhandelen van producten en diensten die in het kraamhotel, geboortecentrum of geboortekliniek hebben plaatsgevonden. Het betreft hierbij niet alleen de geleverde zorg en het gebruik van bijvoorbeeld de verloskamer, maar ook het verbruik, zoals consumpties, overnachtingen, verhuur, verkoop van lactatieproducten etc.
Er zijn verschillende soorten producten, bijvoorbeeld de eigen bijdrage producten, maar ook cliëntproducten.
Om de verschillende soorten producten te kunnen onderscheiden, waarbij het mogelijk is dat de cliënt bij ontslag bepaalde producten aan de balie kan betalen is het begrip balieproduct ontstaan.
Om het gebruik en verbruik van de producten te kunnen registeren is er een tabel ontwikkeld waarin de producten geturfd kunnen worden.
Om de bezettingsgraad van de kamers te kunnen meten is een overzicht beschikbaar.
Om het mogelijk te maken dat bij ontslag van de cliënt (na kantoortijden of bij afwezigheid van de baliemedewerker) een factuur kan worden geproduceerd is het proces van afhandeling in stappen weergegeven.
Zo is mogelijk gemaakt een pro-forma factuur af te drukken die de cliënt voor akkoord tekent.