Medewerker Portal

Voor de kraamverzorgenden is er de ISK Medewerkerportal. Deze webapplicatie is volledig responsive en is daardoor te gebruiken voor alle media, niet alleen voor pc, maar ook voor tablet en smartphone. Hiermee kan de kraamverzorgende o.a. de dossiers inzien waar zij werkzaam is. Ook kan zij haar uren, kilometers en declaraties muteren en salarisstroken inzien.</p>
De verdere functionaliteit van de Medewerkerportal bevat onder andere:

Verwerken presentielijst teamoverleg
Doorgeven vakantiewensen
Opgeven van beschikbaarheid oproepkrachten
Doorgeven mutaties medewerkergegevens
Nieuwsfeiten, documenten, protocollen
Vastleggen kraamdossiers
Informatie-overdracht kraamverzorgenden over gezin