Medewerkers

De registratie en het onderhouden van de personalia van de kraamverzorgenden vindt plaats in de personeelsmodule. De tabel Medewerkers is hiervan de hoofdfunctie. Met behulp van pushbuttons worden detailschermen geactiveerd waarin medewerkergerelateerde informatie zoals: personalia, adressen, bereikbaarheid, kenmerken, CAO´s en dienstverbanden, kan worden onderhouden.
Het systeem kent bovendien een historie van dienstverbanden, waardoor het op eenvoudige wijze mogelijk is de historie van een dienstverband van een kraamverzorgende de raadplegen. Wijzigingen in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld vanuit de overheid, zorgverzekeraars of ten gevolge van CAO aanpassingen, worden hierbij voortdurend getoetst op consequenties voor ISK.
Vanuit de tabel Medewerkers kan ook de urenverantwoording, declaraties en gereden kilometers worden geregistreerd. Deze invoer kan naar de salarisadministratie worden doorgevoerd door het uitdraaien van periodeoverzichten of een rechtstreekse exportkoppeling met het salarispakket.