Roosteren

In het principe akkoord CAO-overleg 2002 met betrekking tot de CAO Thuiszorg 2002 – 2003 is door partijen afgesproken dat zij werkgevers en ondernemingsraden in de kraamzorg zullen aanbevelen om volgens rooster te gaan werken, voorzover dit inmiddels al niet gebeurt.<br /> Dit impliceert een toename van het roosteren van medewerkers in de kraamzorg. Tot voor kort was het voor organisaties slechts mogelijk gebruik te maken van bestaande, losse roosterpakketten die niet toegespitst waren op de kraamzorg en bovendien in gebruik te complex en te tijdrovend zijn.

Per januari 2002 is het mogelijk om binnen ISK te roosteren met alle essentiële, daarbij behorende functionaliteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de medewerkergegevens die reeds in het systeem aanwezig zijn, zoals personalia, dienstverbanden, CAO rechten, vakantie-uren, saldo uren vorig jaar en plus- en minuren. Ook controles kunnen worden uitgevoerd wanneer de roosters gerelateerd zijn aan bepaalde zaken zoals CAO-afspraken, Arbeidstijdenwet en contracten. Een groot voordeel is dat de samengestelde roosters kunnen worden gegenereerd in de planningsmodule van ISK. Er hoeft dus geen dubbele invoer plaats te vinden.Inmiddels is fase twee is afgerond waarin het ontwerpen en genereren van basisroosters eenvoudiger gemaakt is worden. Met behulp van een ritmegenerator, waarbij een ritme van een afwisselend aantal ingeroosterde dagen en vrije dagen wordt ingegeven, kan een rooster worden gegenereerd. Hierbij dienen als basis de volgende gegevens te worden ingegeven:

 

  • Het aantal weken waarvoor het ontwerp moet worden gegenereerd;
  • Het aantal uren van een CAO-dag;
  • Het aantal beschikbare uren:
  • Het aantal contracturen;
  • Het gewenste percentage flexibilteit.

Ook handmatige aanpassingen zijn vervolgens mogelijk waarbij direct de waarden behorende bij het ontwerp worden bijgesteld. Als een ontwerp is voltooid kan vervolgens een geheel of een deel van een basisrooster worden aangemaakt.